Beheer bibliotheek

Het beheer van de openbare bibliotheek wordt, overeenkomstig de bepalingen van art. 9B van de wet van 16 juli 1973, waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen wordt gewaarborgd, toevertrouwd aan een beheersorgaan dat is samengesteld uit afgevaardigden van de fracties in de gemeenteraad, uit vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen en uit bibliotheekgebruikers.

Meer info over het Beheersorgaan van de bibliotheek vind je op deze pagina.