Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Nieuwe adviesraden: wij hebben jouw hulp nodig!

Bij een nieuwe legislatuur hoort ook een nieuwe samenstelling van de adviesraden, ook voor de bibliotheek. De bibliotheek wordt voortaan vertegenwoordigd door de Cultuurraad, een deelraad van de Adviesraad vrije tijd. En voor deze Cultuurraad zoeken we gemotiveerde kandidaten.
Het gemeentebestuur van Wemmel richt adviesraden op voor specifieke beleidsdomeinen, zoals bijvoorbeeld jeugd, cultuur, ruimtelijke ordening of kinderopvang. De bibliotheek wordt voortaan vertegenwoordigd door de Cultuurraad, een deelraad van de Adviesraad vrije tijd

Binnen de adviesraad cultuur kan jij adviseren over het beleid rond cultuur in Wemmel. Je krijgt de kans om mee te denken over het cultuurbeleid. Je kan de noden en behoeften van de burgers signaleren. Tenslotte ondersteun je het bestuur bij het verspreiden van informatie en de promotie van activiteiten.

Wil je meedenken over het beleid rond cultuur? Heb je het gevoel dat je met jouw mening en ervaring iets kan bijdragen? Stel je dan kandidaat voor de adviesraad Cultuur via het formulier online. Dit kan tot uiterlijk zondag 19 mei!

Je kan hier meer informatie vinden over de andere gemeentelijke adviesraden.

Cultuurraad - Wie kan zich kandidaat stellen?
  • Al wie deel uitmaakt van culturele organisaties en instellingen –zowel private als publieke–die het culturele leven bevorderen, die werken met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en die een werking ontplooien op het grondgebied van Wemmel.
  • Deskundigen op het vlak van cultuur die het culturele leven bevorderen en die in Wemmel wonen.
  • Iedereen die gebruik maakt van de bibliotheek en in Wemmel woont.
  • Vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen.
Gepubliceerd op di 30 april 2019

Openingsuren en contact

Bibliotheek

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.06.20
fax
02/462.06.29
e-mail
bib@wemmel.be
website
bib.wemmel.be

Lees meer artikels over